Každý z nás někdy stál na začátku nové cesty...

Hledáte průvodce edukací  pro svůj tým nebo pro sebe? 

Nabízím semináře, přednášky a konzultace zejména předškolním pedagogům v těchto oblastech:

 • Plánování a evaluace
 • Pedagogická diagnostika
 • Inkluze
 • Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
 • Komunikační dovednosti
 • Konzultace pro začínající učitele MŠ
 • Konzultace pro začínající ředitele MŠ 
 • Konzultace pro studenty pedagogických škol

Plánování a evaluace


Nejdůležitější ze všeho je diferenciace činností podle věku a individualizace činností. K tomuto cíli vede mnoho cest.

Pomůžu vám dobře plánovat:

 • Řízenou činnost (frontální či skupinovou)

 • Nepřímo řízenou činnost (centra aktivit)

 • Tělovýchovné chvilky a jejich části

Dále si ukážeme jak efektivně celý proces zhodnotit.


Pedagogická diagnostika


V dnešní inkluzivní době je na pedagogickou diagnostiku kladem velký důraz. Diagnostické dovednosti a znalost diagnostických nástrojů je základní kompetencí každého učitele. Mohu vám sestavit diagnostický plán pro vaši školu, třídu nebo konkrétní dítě. Poskytnu vám návrhy vhodných nástrojů a naučím vás s nimi spolehlivě pracovat.

Dnešní mateřská škola je pro rodiny poradenským pracovištěm, které musí umět odborně posoudit a vyhodnotit aktuální stav, vývoj a potřeby dítěte a dle zjištěných skutečností dítěti nastavit co nevhodnější plán rozvoje.

Inkluze

Nevíte si rady s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami? Nevíte, jakou jsou možnosti školy, rodiny a poradenských zařízeních? Potřebujete poradit s tvorbou Plánu pedagogické podpory či Individuálního plánu a nastavit ta správná podpůrná opatření? Určitě společně najdeme cestu k tomu, jak učit v inkluzivní době a nezbláznit se.

Osobnostní rozvoj

Pokud chci pracovat s živými bytostmi jako jsou lidé, musím nejdříve dobře znát sám sebe. Při seberozvoji se zaměřuji zejména na sebepoznání, různé typologie osobnosti, silné a slabé stránky, syndrom vyhoření a studium mozku a jeho funkcí. 

Někdo moudrý řekl: "I skrze bolest se učíme a rosteme, dokud se nenaučíme růst skrze radost a potěšení."

Komunikační dovednosti

Komunikace je pro učitele každodenní nutností, a to nejen s dětmi a s žáky, ale i s rodiči, kolegy či nadřízeným. Je to velice náročná disciplína. Naučím vás pochopit význam verbální i neverbální komunikace a jejích prostředků a prakticky si ukážeme, jak zvládat situace, které nám naše praxe přináší. Jak formativně hodnotit, jak říct nepříjemné věci, jak komunikovat s problémovým rodičem či konfliktní osobou nebo jak vést třídní schůzky, konzultace s rodičem.

Kontaktní formulář

Napište mi svou poptávku a já pro vás vymyslím to pravé řešení na míru.

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“        Jan Amos Komenský